Poslovno tehnička suradnja

Poslovno tehnička suradnja

Surađujemo sa sljedećim tvrtkama i kompanijama:

  • MANNESMANN DEMAG Hüttentechnik, u razdoblju od 1993. do 1996. na dijelovima projekata za ljevaonice i čeličane
  • MAN-GHH, u razdoblju od 1994. do 1995. na dijelovima projekata za ljevaonice i čeličane
  • HERWEG Njemačka, u razdoblju od 1994. do 2000. na dijelovima projekata za ljevaonice i čeličane
  • SVEDALA Švedska, u razdoblju od 1991. do 2001. na projektima drobljenja i prosijavanja kamena
  • METSO MINERALS od 2001. na projektima pročišćavanja otpadnih tehnoloških voda
  • IFE Aufbereitungstechnik Austrija od 2004. na projektima za doziranje, prosijavanje, klasiranje i ocjeđivanje materijala
  • AR-Tech od 1999. na izradi tehničke dokumentacije
  • ČELIK Križevci od 1995. u izradi i montaži opreme