Djelatnosti

Djelatnosti

Rudarstvo i građevinarstvo

 • Tehnološki procesi u preradi mineralnih sirovina
  • Postrojenja za drobljenje i klasiranje vapnenca, dolomita, dijabaza - Primarno, sekundarno, tercijalno
  • Postrojenja za prosijavanje klasiranje, miješanje i deponiranje mineralnih sirovina
  • Postrojenja za pranje kamena i odvajanje jalovine
  • Postrojenja za pročišćavanje prljave tehnološke vode u procesu pranja kamenog agregata
  • Skladištenje, izuzimanje, miješanje i vaganje pojedinih granulacija kamenog agregata
 • Transportni sustavi u cementarama, u industriji vapna, u opekarskoj industriji i sl.

Tehnološki procesi i oprema u mehaničkoj obradi raznovrsnog otpada

 • Komunalni, građevinski, ee, itd.

Ostale industrije

 • Transportni sustavi u drvnoj industriji (transport i skladištenje drvene sječke)
 • Transportni sustavi u šećeranama
 • Transportni sustavi u duhanskoj industriji (transport bala duhana)
 • Transportni sustavi za komadni teret

Usluge

Možemo Vam ponuditi slijedeće usluge:

 • Idejna rješenja u procesima prerade mineralnih sirovina
 • Idejne projekte u transportnim sustavima rasutog i komadnog materijala
 • Ostale vrste strojarskih projekata
 • Radioničku dokumentaciju iz područja strojarstva:
  • transporteri s gumenom trakom za rasute terete
  • transporteri za komadni teret
  • lučni transporteri
  • vertikalni transporteri
  • elevatori s lancima ili trakom
  • lančani transporteri
  • pužni transporteri
  • dozatori materijala
  • čelična konstrukcija
 • Organizirati proizvodnju i montažu strojarske opreme